Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
waarom [G]eloven ??
waarom [G]eloven ??

Description

waarom zou je (als jongere) nog geloven ? wie of wat is God. is Jezus geen stopwoordje? wat moet ik hiermee. je komt het allemaal te weten ........!!


My Links

? Home
? My Profile
? Weblog Archives
? Friends

wat geloven wij ?

hier lees je de geloofsovertuiging van waarom geloven?:

 

wij geloven in God de Vader, Schepper van de Hemel en van de aarde.

wij geloven in Jezus Christus, Zijn enig geboren zoon. geboren uit de maag Maria.

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, die is gekruisigt , gestorven en begraven. die neergedaalt is in de hel. maar op de 3e dag is Hij opgestaan en opgevaren naar de Hemel; waar Hij nu zit aan de rechterhand van God, de Vader.

eens zal Hij terugkomen om te oordelen over alle levenden en alle doden.

Wij geloven in de Heilige Geest

Wij geloven in een algemene Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.

wij geloven vergeving van de zonden

opstanding van het vlees.

en........ een eeuwig leven.


Posted: 22:59, 22/9/2006
Comments (0) | Add Comment | Link